Main Page Sitemap

Moodle umeå universitet läkarprogrammet


moodle umeå universitet läkarprogrammet

Fråga: Vad händer med de kurser som deltagit i Pilotomgången? Det är en spännande utbildning med många framtida möjligheter som väntar dig som väljer läkarprogrammet vid, umeå universitet.

År 6 Klinisk kurs 5, inriktning kvinna - barn (termin 1). Läs intervjun med Majid Ociman, under utbildningen, utbildningsplanen U2007 innebär bland annat att du kommer att möta en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande varvat med traditionell undervisning. Rektor har beslutat att förverkliga detta vilket innebär ett viktigt steg i riktningen att förverkliga Umeå universitets vision 2020, där det står: Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. Bedömning av praktiska färdigheter - osce. Jag vill veta mer om forskaraspiranterna! Organsystemens struktur och funktion.

Moodle umeå universitet läkarprogrammet
moodle umeå universitet läkarprogrammet

Umeå fotoprint video
Lov uppsala universitet

Du som är intresserad av forskning kan prova på att forska och knyta kontakter med forskare under utbildningen. Kan du tänka dig att gästföreläsa på din gamla utbildning? Det innebär att Moodle kommer att vara stängd under de timmar som uppgraderingen utförs. Vi hjälper till att drifta och utveckla lärplattformar. Moodle-pilot kommer efter en tid att stängas ned och arkiveras. Mer information och ansökningsformulär finns. Projektorganisation, beställare: Vicerektor Anders Fällström, projektgrupp sätts samman av styrgruppen för objektet E-lärande som utgörs av: Eva Svedmark, UPL, sören Berglund, IT-enheten. Utbildningsplan Efter utbildningen Medicinsk vetenskap är oerhört bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Fyra utbildningsorter, för att säkerställa bra kvalitet på den kliniska handledningen flyttar cirka 13 studenter från och med termin 6 till vardera Östersund, Sundsvall och Luleå/Sunderbyn och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där. Svar: UPL blir ansvarig för central support och förvaltning efter lanseringen av nya Moodle. År 3 Klinisk propedeutik.

Moodle umeå universitet läkarprogrammet
moodle umeå universitet läkarprogrammet

Hotell nära umeå universitet
Spanska nybörjarkurs lunds universitet


Sitemap