Main Page Sitemap

Stockholms handelskammares


stockholms handelskammares

t idi gare styrelseuppdrag: Ledamot i Regelrådet (2009-2012, suppleant ) FAR Akademi AB ( i FAR Förlag AB) Den svenska nationalkommittén till de Nordiska Juristmötena (styrelseledamot ) Ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd (2012-2014) Vetenskapsrådet (ledamot i expertgruppen för juridik och filosofi. Pågående handledarskap för doktorander: Wendela Hårdemark Talare vid seminarier: Universiteten i Helsinki, Oslo, Köpenhamn, The Business School of Copenhagen, Hamburg, HEC, Paris, The London School of Economics, University of Freiburg, Edinburgh, Luzern, Aarhus (2004 The International Chamber of Commerce, Paris (2004 Passau (2005 Amsterdam (2012 Maastricht. Swedish views, SOU 2002:112. Stockholms tingsrätt, rikard Wikström, Advokat Partner, roschier Advokatbyrå. Harmonisering av svensk förmögenhetsrätt "Towards a European Civil Code", JT 1997/98 s 393-398 (översättning, bearbetning och anpassning till svenska förhållanden av en originaltext av Joseph Lookofsky). Kontraktsbrott vid köp av aktie särskilt om fel,.

Nya avtalsrättsliga regler, Expert comment to LexNova 2009. Är revisorn som rådgivare kundens vän eller fiende? ICC:s kommitté för Skiljedom, iCC Swedens kommitté för Skiljedom består idag av omkring 40 ledamöter. Fredrik Ljungberg, 1999,. Internationaliseringen av svensk avtalsrätt Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Juridisk Tidskrift 1995/96. HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013-14.

Digital Content - A Digital cesl II - A paradigm för Contract law via the backdoor?, i European Contract Law in engagemang se lund läs online the Digital Age,. Reklamation vid kontraktsbrott, Juristförlaget 1996 (219 p). Multilateral Contracts in Closed Internet Communities, in Konkurrens och telekommunikation, Nordisk årsbok i Rättsinformatik,. Electronic Communication, in The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe - A Comparative Study, Ed Christian von Bar and Ulrich Drobnig, Sellier 2004. A ktieägaravtal i praktiken, Norstedts juridik 2011. Under kommitténs möten förbereds den svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och tillhörande arbetsgrupper. The unidroit Principles as a means of interpreting domestic law, Uniform Law Review 2014, 1-7. Chapters on Contracts and Obligations, in Swedish Law, 2010, Norstedts förlag.

B & B Stockholms skärgård, Johan berg stockholms universitet,


Sitemap