Main Page Sitemap

Uppsägning parkeringstillstånd göteborg


uppsägning parkeringstillstånd göteborg

förhyrda plats genom att logga. FÖR abonnemangskunder, som abonemangskund kommer du att få ett passerkort som används vid in- och utfart. Samma kreditkort används vid utpassering och debiteras efter den tiden man parkerat. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. En förutsättning för upplåtelse av parkeringsplats med handikappsmärkning är att nyttjanderättshavaren har ett gällande parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder utfärdat av kommunen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är Under avtalsförhållandet När du blir kund hos oss och får ett avtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

Uppsägning av parkeringsplats - Deckshusetuppsägning parkeringstillstånd göteborg

uppsägning parkeringstillstånd göteborg

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att elapparat och anslutningskabel är i fullgott skick. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Bilaga 1 Information I nformation om behandling av personuppgifter Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, parkeringsplats eller lokal, när du sedan blir kund hos oss och en tid efter det att din tid som kund hos oss har upphört. Dina rättigheter Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. I andra hand kan uppsägning ske via e-post eller brev. Kostnader för sådana åtgärder debiteras nyttjanderättshavaren. Som abonnemangskund kan du komma in i garaget även när porten är stängd genom att använda gångdörren eller att gå ur bilen och via porten och hålla passerkortet framför knappsatsen/ kortläsaren. Tillståndet skall återlämnas omgående efter hyrestidens slut. Om Parkeringsplatsen skall tillträdas eller lämnas en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall det istället ske nästa vardag. FÖR kontantkunder, infart, tillfälliga besökare checkar in vid infarten genom att stoppa in sitt kreditkort i kortläsaren. BetalningspÅminnelse /inkasso, vid försenad betalning äger upplåtaren rätt till ersättning för ränta enligt gällande lag och för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader.

Sushi göteborg meny
Nattåg direkt göteborg östersund
Demonstration göteborg 30 september kl


Sitemap