Main Page Sitemap

Uppsala universitet kurser konstvetenskap


uppsala universitet kurser konstvetenskap

i Visby. Kursen Examensarbete 45 hp är indelad i tre delkurser: 7,5 7,5. The data that will be obtained from the survey are fundamental to comprehend the characteristics and circularity of different types of adaptive åka tåg mellan stockholm och uppsala till reuse practices. Mer information, kontakt, skriv. Tronzo, pågående EU-projekt/ On going EU Projects. About clic, cLIC on Social media, survey. Konstvetenskaplig kompetens är även en styrka i yrken där verksamheten bedrivs i skolmiljö, kommunala förvaltningar och turistnäring. Feigenbaum är vida känd som expert på Carracci, barockkonst från Rom och samlingarnas och utställandets historia. This first level survey aims to enable European cities to supply their best practices and their necessary associated data.

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Kurser inom programmet, det finns en rekommenderad studiegång för masterprogrammet i humaniora, inriktning konstvetenskap, men undantag kan medges om det finns goda skäl. Detta sker genom chattundervisning, analysövningar och en exkursion. Om noden Tidigmodern kulturhistoria, affisch.

Alina systems uppsala city
Årsta bostadsrättsförening uppsala
Coop praktik uppsala

Du väljer själv praktikplats och kontaktar dem. For this reason, a survey platform is developed and launched by TU/e with the help of Facility Live and CNR-iriss. Masterexamen (120 hp termin 1 (30 hp). It progresses the agenda on heritage-led local sustainable development by developing flexible, transparent, integrated and inclusive tools to manage the change of cultural landscape, which are required to leverage the potential of cultural heritage for Europe. Link to the survey, text: Department of Art History, clic. Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen. Ett års studier ger en magisterexamen (60 hp) och två år ger en full masterexamen (120 hp) i huvudområdet konstvetenskap. Den tidigare BA-studenten och nuvarande byggnadsantikvarien Ulrika Mebus har fått chefsjobb på Skansen. Photo: soloxsalerno, Wikimedia Commons. Du får även redskap för att på ett kritiskt medvetet sätt förmedla och diskutera egna iakttagelser och tankar i relation till konstvetenskapens fält. Föreläsningen med titeln Painting Incarnate Annibale Carraccis Butcher Shop as if it were a Church sker onsdagen den 21 november. Föreläsningar/Guest lecturers, foto: Wikimedia Commons.


Sitemap