Main Page Sitemap

Folkhögskolan lund


folkhögskolan lund

du slog tån. Det är naturligtvis upp till varje skola och hem att bestämma vad som lämpar sig bäst som påföljd. Är det så hårt klimat i dag att eleverna behöver hävda sig genom ett kränkande språk? Punktinsatser som temadagar har ingen verkan mer än för stunden. När du läser svenska för invandrare (sfi får du inte bara språkundervisning. Högskolespåret är vårt upplägg för personer som har akademisk eller gymnasial utbildning som vill läsa sfi i snabbare takt, med sikte på universitetsstudier eller kvalificerat arbete. I Lpo-94 (läroplanen för grundskolan) kan man läsa om en gemensam uttalad policy angående kränkande språk i skolan, men trots detta får användandet av kränkande språk olika konsekvenser beroende på vilken personal som berörs. För att belysa vad vi menar kan vi ta ett exempel som vi hämtat från vår praktik. För det andra anser vi att media ska ta sitt ansvar och rensa upp i det språk som vi dagligen hör bland annat. Du är ju totalt CP!

Är det så att föräldrarna inte vågar stå upp mot sina barn eller är det lärarna som är ett fegt släkte? Att kränka sina kamrater genom att kalla dem olika fula ord är inget som får förekomma enligt de demokratiska värderingar som skolan ska arbeta efter. Arbetet med att utplåna kränkande språk måste finnas som en röd tråd i våra egna och i våra barns liv för att vi ska kunna få någon förändring på längre sikt. Vi erbjuder sfi-undervisning utifrån dina förutsättningar.

Flickan drar sig inte för att kalla både lärare och klasskamrater för hora och bög. När våra handledare berättade detta för föräldrarna vid utvecklingssamtalet var föräldrarna helt oförstående. Tycker du att språket har förändrats efter tidens gång och att inget kan göras? Med hjälp av våra duktiga och engagerade sfi-lärare får du möjlighet att börja arbeta eller utbilda dig i Sverige. Om vi alla med förenade krafter hjälps åt att bekämpa kränkande språk ser vi ett ljus i tunneln.

På Eslövs folkhögskola utgår vi från att alla har olika sätt att lära sig.
Hos oss lär du känna dina styrkor och får en grund för att läsa vidare.
Folkuniversitetet finns i hela Sverige.


Sitemap