Main Page Sitemap

Malmö universitets parodontologisk


malmö universitets parodontologisk

lärande anvisas ej obligatorisk kurslitteratur. This item has been hidden, malmö universitets forskare håller korta lunchföreläsningar på Stadsbiblioteket. Laborationer Laborationer bedrivs med sju till åtta deltagare. Beteendevetenskapliga moment i basgruppsfall kompletteras med seminarieövningar. Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall studenten kunna: beskriva de permanenta tändernas morfologi och dess betydelse för utvecklingen av kariessjukdom och parodontal sjukdom, samt betydelse för bettets funktion i samband med fyllningsterapi redogöra österlånggatan 37 stockholm för käkmuskulaturens struktur, placering och funktion värdera olika metoder för. Feedback ges till den kurs som gjorde utvärderingen och till den kommande kursomgången, med redovisning av de ändringar som genomförts. Föreläsningarna kräver i allmänhet att de studerande inhämtat baskunskaper för att kunna dra nytta av föreläsningen. Utbildningens innehåll, du studerar ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Problembaserat lärande är den grundläggande arbetsformen.

Nya & begagnade bilar, service & verkstad



malmö universitets parodontologisk

Djurgårdens if vs malmö ff futbol24, Hedin helsingborg bil ab malmö, Sex malmö Sverige,

Vi har 24000 studenter och 1800 anställda. Varje onsdag kl 12:30 - 12:45. Innehåll Kursens övergripande tema är obalans i det orala ekosystemet som resulterar i karies och parodontal sjukdom. Seminarierna är studentcentrerade så tillvida att innehållet styrs av frågor formulerade av de studerande. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment. Fördjupningsnivå, g1F, huvudområden: Odontologi, undervisningsspråk: Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Café Kruthuset Veganistan din guide till vegetariska



malmö universitets parodontologisk


Sitemap