Main Page Sitemap

Uppsala kommun försörjningsstöd kontakt


uppsala kommun försörjningsstöd kontakt

fyll i ansökan. Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan. Försörjningsstödet friskis och svettis malmö johanneslust öppettider består av en riksnorm (kap 4 3 p 1) och av ett bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter (kap 4 3 p 2). Om kostnaderna är skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Efter första samtalet skickas en informationsfolder om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och en blankett hem till dig där du lämnar uppgifter om bland annat dina inkomster, utgifter och tillgångar. Kostnader för boende ligger utanför riksnormen. Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Den ifyllda blanketten tar du med dig till det inbokade besöket med socialsekreteraren. Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) är ett villkorat bidrag, det vill säga en ansökan ska utredas och prövas.

uppsala kommun försörjningsstöd kontakt

Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun. Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till en högre eller lägre nivå om det finns särskilda granit butik i stockholm skäl. Nivån på riksnormen bestäms av regeringen och grundar sig på prisundersökningar. Läs om e-legitimation på Skatteverkets webbplats. Logga in med e-legitimation, både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Bidraget ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare har råd med. Inga beslut fattas vid besöket och du kan inte räkna med att få något beslut samma dag som du ansöker. Finns det särskilda skäl får socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en annan nivå, såväl högre som lägre. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank.


Sitemap