Main Page Sitemap

Master-industriell ekonomi i lund


master-industriell ekonomi i lund

Lund, karta på, postadress: Antagningsavdelningen. Alla kurser inom specialiseringen ges på engelska. Under årskurs museer helsingborg 4 och 5 läser du minst 45 hp fördjupningskurser inom en av programmets fem specialiseringar samt ytterligare bredd- och/eller fördjupningskurser. Affär och innovation handlar om hur företag marknadsför, köper produkter och tjänster samt utvecklar teknologistrategier. . Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. Lunds universitet, box Lund). Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi: minst 24hp ska läsas under årskurs 3, grundnivå, cinek, och årskurs 1, avancerad nivå/masternivå, inom ramen för masterprogram tiemm. Rasmus Schwerin, programansvarig student, alexandra Benckert, ettans plats. Matematisk modellering ger dig inte bara kunskaper i modellering, optimering och statistik utan också verktyg att implementera kraftfulla modeller på verkliga system.master-industriell ekonomi i lund

Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik. Industriell ekonomi Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management.

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds Utbildningen lunds tekniska HÖgskola Jag kommer antagligen inte in på Industriell Ekonomi I-Sektionen LTH - Sektionen för Industriell Ekonomi i Lund

Under de avslutande två åren utvecklar du djupa kunskaper inom ett vetenskapsområde med god forskningsbas vid LTH. Villkorligt valfria teknikkurser inom teknikinriktningen "Datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi minst två av de villkorligt valfria DD/DH/EH-kurserna ska läsas. Kursen ME2603 Entreprenörskap, 6hp är ej obligatorisk för inriktningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (fmia istället läses kursen ME2031 Behavioral Finance, 6hp. Kod hp Period 1 2 3 4 SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5 ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 3,0 3,0 SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5 SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 7,5 ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 6,0 ME2031 Behavioural netOnNet linköping buss Finance 6,0 6,0 Spår. Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik. Teknikprofiler, i årskurs 3 väljer du en av följande alternativobligatoriska teknikprofiler: Produktinnovation ger grundläggande kunskaper om hur fysiska produkter utvecklas i industrin med tyngdpunkt på management, konstruktion och design. Du kan tillämpa hela kedjan från idéformulering, modellering, konstruktion, tillverkning, kvalitetssäkring, drift och underhåll till produktion och distribution av produkter och tjänster. 6,0 3,0 3,0, mE2028 Behavioural Management Control 6,0 6,0, mE2029 Finansiering 6,0 6,0, mE2053 Logistik Supply Chain Management 6,0 6,0, mE2604 Advanced Industrial Marketing 6,0 6,0, mE2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 6,0, mE2025 Brand Portfolio Management 6,0 6,0, mE2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 6,0. Masterprogram, industriell ekonomi (tiemm Utbildningsplan för kull HT2013.

Så vill du ha ekonomi kan du alltid läsa det senare eller på sidan.
Det är mitt tips i alla fall, MIN åsikt.
Sedan så lär ju många tycka annorlunda om de känner för det, men jag har hört väldigt lite bra om IE generellt.
Industriell Ekonomi i Lund.


Sitemap