Main Page Sitemap

Filosofi lund kurser


filosofi lund kurser

med frågor som: Hur fungerar språket som kommunikationsmedel och hur förhåller det sig till tanken och verkligheten? Sidansvarig: se, utskrift av /utbildning/. Kurser inom området filosofi och idé- och lärdomshistoria. Ett övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla system, artefakter och metoder som fungerar bra för människor. Har du frågor kan du ställa dem i vårt forum där våra experter svarar. Den mångfacetterade komparativa ansatsen baserar sig på: (i) artificiella system som robotar och virtuella agenter; (ii) andra biologiska system, i synnerhet andra primater; (iii) utvecklingen av kunskapsvarelser över tid: evolutionärt och individuellt, samt (iv) mänsklig variation för att studera hur strukturer i kognitiva processer varierar. Om du inte finner de utbildningar inom filosofi som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. Tänker du pendla till och från utbildningar inom filosofi i Lund bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.filosofi lund kurser

Vid Filosofiska institutionen ges kurser inom ämnena praktisk filosofi, teoretisk filosofi och kognitionsvetenskap.
Inom dessa ämnen finns också kortare fristående kurser.

Inom dessa ämnen finns också kortare fristående kurser. Lund, hittar du utbildningar med inriktning filosofi som intresserar dig i Lund? För mer information, kontakta institutionen. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. Om studier, vid Filosofiska institutionen ges kurser inom ämnena praktisk filosofi, teoretisk filosofi och kognitionsvetenskap. Hur actic lund delfinen öppettider avgör man om ett argument är rätt eller fel? Varifrån kommer vår kunskap och hur säker är den? Varför inte lära sig mer om filosofier och livsåskådningar? Praktisk filosofi har även kommit att innefatta filosofisk antropologi (läran om människans natur vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskaper samt argumentationsanalys. Hur är verkligheten ytterst beskaffad, och i vilket förhållande står det andliga och det materiella till varandra? De områden av "praktiskt tänkande" som särskilt studeras är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik rätt (rättsfilosofi politik (politisk filosofi praktisk rationalitet (beslutsteori religion (religionsfilosofi) och konst (estetik).

Här hittar du aktuella föreläsningar och kurser inom filosofi och idéhistoria. Företeelser som perception, agerande, minne, lärande, språk, kommunikation, begreppsbildning, problemlösning, beslutsfattande, och människans interaktion med och i komplexa miljöer står i centrum.

Eva lundemo afs
Restaurang ved mårtenstorget lund
Folkes lund
Tandläkare lund bytaregatan


Sitemap