Main Page Sitemap

SFI stockholm adress


sFI stockholm adress

be discussing finding a job and working, as well as an ongoing commentary on life in Sweden. Utbildningen riktar sig till vuxna som behöver lära sig läsa, skriva och tala svenska. Nyhetsprogrammen är på svenska och vill man vara med och påverka utvecklingen i, till exempel, sitt bostadsområde är språket avgörande. Hör av dig till oss idag! Dessutom är det ju många nyanlända som inte talar engelska, och då blir svenskan extra avgörande.

SFI - utbildning i svenska för invandrare SFI - Stockholm, Sweden - Language School Facebook

SFI stockholm adress
sFI stockholm adress

Språket är en av de absolut viktigaste nycklarna för att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. You will need to fill out a one page form asking a few basic questions like address, personnummer, etc., as well as your current level of Swedish language skill. Dessutom gäller det att hitta rätt balans och tonläge i sin ansökan och det är förstås ingen lätt uppgift för en person som inte har svenska som modersmål. Genom att läsa SFI och lära dig svenska blir vardagen och inte minst yrkeslivet betydligt enklare. Arbetslivet, alla arbeten kräver naturligtvis inte att man talar perfekt svenska, men det är alltid en stor fördel att behärska språket.


Sitemap