Main Page Sitemap

Lunds universitet läkarprogrammet termin 1


lunds universitet läkarprogrammet termin 1

på gymnasiebetyg och/eller högskoleprovspoäng. Läkarprogrammet är i Sverige ett utbildningsprogram vid universitet som leder till läkarexamen. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning. Särskild högskolebehörighet i form av Matematik D/4, Biologi B/2, Kemi B/2 samt Fysik B/2 krävs. Termin 8, klinisk medicin IV: Radiologi, integrering V, neurologi/Psykiatri/Ögon/ÖNH, samtalsfärdigheter. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral där du får träna dig i den din framtida yrkesroll. Kommunikation, nerver och psyke, energi- och näringsbalans, professionell utveckling.

Restauranger lunds saluhall
Lund universitet teologi

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37 män och 63 kvinnor. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var.00 medan data saknades för urvalsgrupp. Det varierar mellan universitetsstäderna när det nya läkarprogrammet infördes. För att få behörighet till läkarprogrammet krävs genomgånget naturvetenskapligt program på gymnasiet. Legitimation innebär bland annat fri förskrivningsrätt på läkemedel, också utom tjänsten. EU kan också få möjlighet att få ett särskilt förordnande att arbeta som vikarierande underläkare, dock endast efter särskilt prövning. För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen.67 i urvalsgrupp BI,.44 i urvalsgrupp BII och.60 i urvalsgrupp. Professionell utveckling 3, termin 4, attack och försvar, professionell utveckling. Varje år indelat i två terminer, och skiftar dels varje sommar och dels en bit in i januari, vilket ger elva terminer. Under termin 5-11 sker även den kliniska undervisningen vid andra vårdcentraler och sjukhus i bland annat Eskilstuna, Falun, Avesta, Gävle, Västerås, Hudiksvall, Enköping, Köping, Visby eller Nyköping.

Stockholm värtahamnen terminal
Spanska nybörjarkurs lunds universitet
Lov uppsala universitet


Sitemap