Main Page Sitemap

Konferens elevhälsa 2018 göteborg


konferens elevhälsa 2018 göteborg

tillgodoses. 10:30 Lyckas med SIP-mötet En samordnad individuell plan, SIP, upprättas om någon inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola eller skola uppmärksammar att en person har flera vård- och stödkontakter med behov av samordning. Inledning av Eva Selin och Nils Lundin, redaktörer för tidskriften. Hon anlitas som föreläsare, handledare och konsult inom pedagogisk utveckling och specialpedagogik. Den visade på möjliga vägar för effektiv samverkan där sekretess inte sällan upplevs som ett hinder, exempelvis i kontakter med socialtjänst och BUP. Pedagog Göteborg har i en serie intervjuer ställt samma frågor till några av stadens medarbetare inom elevhälsan.

Nils Lundin 08:30 Ensam är inte stark Vad krävs för att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och föräldrar ska leda till förebyggande insatser som inte är beroende av enstaka eldsjälar? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, anmäl dig här 2018 Ability Partner. Författare, föreläsare och .d. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom skola. 09:00 Kaffe och smörgås och tid att besöka utställningen. Under våren kom boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro ut, skriven om Maria Buhler, Annelie Karlsson och Terese Österholm. Med hjälp av digitala verktyg kunde alla medverka volleyboll malmö och ta del av varandras bidrag. Rektor Maria Kempe Olsson Tomas Jönsson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO för elever 17 och biträdande rektor på Hälsinggårdsskolan med ansvar för lärarlagen F-6. Vi fick ta del av konkreta verktyg och metoder när det kommer till våldsprevention och reflekterade över vad som krävs för att skapa ett samarbete som gör skillnad. Han har arbetat som skolläkare och skolöverläkare, varit ordförande i svenska skolläkarföreningen och har uppdrag för Socialstyrelsen.


Sitemap