Main Page Sitemap

Ny rektor uppsala universitet


ny rektor uppsala universitet

av e-lärande vid Uppsala universitet (UFV 2013/1558) lämnade arbetsgruppen, e2014, en rad förslag i december 2014 (. Utöver här redovisade möten har de i hörandeförsamlingen ingående grupperna av sina representanter i rekryteringsgruppen kallats till regelbundna möten kring processens olika steg. 30 000 kvadratmeter ska läggas till vårt sprudlande laboratorium för att slutligen bli 100 000 kvadratmeter stort. Rekryteringsgruppen hade möte den 15 juni. Och på vägen kommer du att uppleva ett fantastiskt studentliv. Efter nästa möte, 170517, ska PO-gruppen lämna in sitt förslag med intressanta kandidater., kravprofilen för rektorsvalet är klar och beslutad. Projektet har ett nära samarbete med projektet Anpassningar av Studentportalen till nya Ladok, vid IT-avdelningen. Bilagt finns en förteckning av det väsentligaste som diskuterats och beslutats inom såväl rekryteringsgruppen som konsistoriet och hörandeförsamlingen. Hörandeförsamlingens PO-grupp har bollat med lite olika namn vid sina möten 170419. Uppdrag om kvalitetsutveckling inom e-lärande-området vid Uppsala universitet.

Ny rektor uppsala universitet
ny rektor uppsala universitet

Gruppen har bestått av totalt åtta ledamöter varav två representanter för konsistoriets externa ledamöter (Gunnar Svedberg, gruppens ordförande, och Johan Wall (ersatte i april Christina Mattsson tre lärare (Lisa Ekselius, Anders Ekström och Mats Leijon två studenter (Sara Andersson och Tove Leire (ersatte Caisa Lycken. Arbetet i gruppen har förlöpt väl och gruppen har utan svårigheter kunnat enas om samtliga delsteg i processen. Beslut om uppdrag om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet (2016/865). Rekryteringsgruppen påbörjade sitt arbete i början av 2017 enligt de former som beslutats av konsistoriet. . Nästa steg är att rekryteringskonsulten ska höra med rick hells angels helsingborg personerna om deras intresse för uppdraget. Rekryteringsprocessen har med små modifieringar följts under alla delar av rekryteringen. Efter att ha vägt in den internationella panelens synpunkter från våren 2015 överlämnades i maj 2015 rekommendationer om särskilt prioriterade projekt, samt förslag om ytterligare ett antal andra områden som var angelägna att utveckla (. Skicka ett e-brev till och märk e-brevet med rubriken: Rektorsvalet.


Sitemap