Main Page Sitemap

Norrköpings kommun epost


norrköpings kommun epost

Two-way (sending and receiving) short codes: Country, code, for customers of, united States 40404 (any canada 21212 (any). E-post, som kommer in från enskild eller från annan myndighet inom eller utom kommunen, är som huvudregel allmän handling. Försök att skriva ärendemeningen på ett sådant sätt att den klargör för mottagaren vad han/hon kan förvänta sig för information i brevet. Eller Varje nämnd och enhet ska ha en funktionsbrevlåda. Tänk också på att avsändaradressen i ett e-postmeddelande mycket lätt kan förfalskas. Dokument som misstänks vara smittade ska inte öppnas utan omgående tas bort. Blankett för detta finns i det interna blankettarkivet på kommunens intranät. Hur de individuella brevlådorna bevakas vid frånvaro.

E-post för kommunanställda - Norrkopingnorrköpings kommun epost

Karta över linköpings kommun, Helsingborgs kommun kontaktcenter, Helsingborg kommun invånare,

Include parent Tweet, include media, log in to Twitter, don't have an account? De kan också hjälpa till med fastighetsbyråer helsingborg att ge dig ett nytt lösenord. Hot, olagliga intrång och liknande som kommer via e-post ska anmälas till adressen eller eller till din närmaste chef. Konsultstöd Tjänster, bränsle, Energi Kemiska produkter, kontorsmateriel Förbrukningsvaror. Hantera externa dokument och bifogade filer med försiktighet och använd de hjälpmedel som finns för att skydda den egna datorn mot virus.


Sitemap