Main Page Sitemap

Dalmatinski crni bor wikipedia


dalmatinski crni bor wikipedia

u proljee tree godine. Ima veliku bjeliku, a razmjerno malu. To je sastojina kvalitetnija, zahtjevi za svjetlom su manji. Vrsta je polusvijetla, moe podnijeti postranu zasjenu oblinjeg drvea.

Dalmatinski crni bor wikipedia
dalmatinski crni bor wikipedia

Hrvatskoj je autohtona vrsta drvea. Raste u umskim sastojinama, u garizima i na kamenjarama viih predjela na Biokovu, poluotoku Peljecu te na otocima Brau, Hvaru i Koruli. Dalmatica dalmatinski crni bor ( Bra, Hvar i Peljeac ). Korijenje prodire izmeu kamenja i poboljava uvjete za ostale vrste. Atlas drvea i grmlja, edomir ili. Kora je debla tamno-siva i izbradena. Pupovi su smolasti, okruglasti, u prljenovima, prekriveni tankim sivim ljuskicama. Dugi su 1 do. Eeri su simetrini, 5-8 cm dugi i do 4 cm debeli, uto-smei, dozrijevaju.


Sitemap