Main Page Sitemap

Lokala etikprövningsnämnden uppsala


lokala etikprövningsnämnden uppsala

med stöd av ett lokalt tillämpningsbeslut på RA-FS 1997:6, handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Nämnden anger att redovisningen i stort sett är uppdaterad t o m 2013 och att arkiveringen för 2014 års handlingar har påbörjats. 35, 43437, Kungsbacka, siba, kilowattvägen 4, 13644 handen, siberg, Birgit Ingegärd. Systemdokumentation bevaras hos nämnden. Arkivföreståndaren har relevant utbildning i arkivhantering. Diariet skrivs ut årligen på arkivbeständigt papper. Verifikationerna gallras med 10 års gallringsfrist. En medarbetare vid nämndkansliet är utsedd till arkivföreståndare. Enligt nämndens svar förekommer även kompletterande material i ansökningsärenden i form av elektroniska handlingar som inte skrivs ut utan lagras på nämndens del av universitetets server. Samtliga återgivna rutiner och förhållanden i arkivvården och arkivbildningen är enligt uppgift från nämnden.lokala etikprövningsnämnden uppsala

Forskare måste ansöka om tillstånd hos etikprövningsnämnden när de vill använda vissa metoder.
De regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli hos Vetenskapsrådet i Stockholm.
Kontaktuppgifter till Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala Uppsala, telefonnummer, adress, se information om företaget.

lokala etikprövningsnämnden uppsala

Bergsbrunnagatan 2, 75323, Uppsala, shurgard Danderyd, folkungagatan 134, 11630, Stockholm. Enligt EG-direktiv 2001/20 ska medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel ska åtgärder och incidenter rapporteras till etikkommittén i respektive land. Nämnden anlitar Statens servicecenter för ekonomiadministration och fakturahantering. De ekonomiadministrativa handlingar som förekommer är verifikationer, ekonomiska rapporter samt kontrolluppgifter. Dock innehåller den en felaktig och gammal hänvisning till sekretesslagen, där en korrekt hänvisning är Offentlighets- och sekretesslagen. Diariet ska ingå i redovisningen över förvaringsenheter.

Tåg uppsala till åre
Karta uppsala centralstation
Capri uppsala skjutning
Kardemumma uppsala öppet


Sitemap